YASAK ARAMA ALGORİTMASINA DAYALI PÜRÜZSÜZLEŞTİRME YAKLAŞIMI İÇEREN KARIŞIK-MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEME

Betül YAĞMAHAN, Erdal EMEL
6.991 1.477

Öz


Karışık-modelli montaj hatları, çeşitli modellerde talep edilen ürünlerin daha ucuz olacak şekilde montajı için kullanılır. Bu tür hatlar tasarlandığında, montaj hattının zaman, yer, konum vb. kısıtlar altında daha verimli ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için, istasyonlardaki işlemlerin dengelenmesi gerekir. Bu makalede, karışık-modelli montaj hattı dengeleme problemi için belli bir çevrim süresine karşılık istasyon sayısının minimizasyonunu amaçlayan bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Ayrıca önerilen bir yasak arama algoritmasına dayalı pürüzsüzleştirme yaklaşımı ile istasyonlarda modellere ait ortak işlemlerdeki süre farklılıklarından kaynaklanan dengesizlikler giderilmeye çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Karışık-model, montaj hattı dengeleme, yasak arama, pürüzsüzleştirme

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.73501

Referanslar


Scholl, A. ve Becker, C., “State-of-the-art Exact and Heuristic Solution Procedures for Simple Assembly Line Balancing”, European Journal of Operations Research, Cilt 168, 666–693, 2006.

Becker, C. ve Scholl, A., “A Survey on Problems and Methods in Generalized Assembly Line Balancing”, European Journal of Operational Research, Cilt 168, 694–715, 2006.

Boysen, N., Fliedner, M. ve Scholl, A., “A Classification of Assembly Line Balancing Problems”, European Journal of Operational Research, Cilt 183, 674–693, 2007.

Kalender, F.Y., Yılmaz, M.M. ve Türkbey, O., “Montaj Hattı Dengeleme Problemine Bulanık Bir Yaklaşım”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 23, No 1, 129–138, 2008.

Thomopoulos, N.T., “Line Balancing-Sequencing for Mixed-Model Assembly”, Management Science, Cilt 14, No 2, B59–B75, 1967.

Thomopoulos, N.T., “Mixed Model Line Balancing with Smoothed Station Assignments”, Management Science, Cilt 16, No 9, 563–603, 1970.

Macaskill, J.L.C., “Production Line Balances for Mixed-model Lines”, Management Science, Cilt 19, No 4, 423–434, 1972.

Chakravarty, A.K. ve Shtub, A., “Balancing Mixed-model Lines with In-process Inventories”, Management Science, Cilt 31, No 9, 1161–1174, 1985.

Chakravarty, A.K. ve Shtub, A., “A Cost Minimization Procedure for Mixed-model Production Lines with Normally Distributed Task Times”, European Journal of Operational Research, Cilt 23, 25–36, 1986.

Gökçen, H. ve Erel, E., “Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi için bir Sezgisel Yöntem”, Verimlilik Dergisi, Cilt 2, 131–140, 1995.

Askin, R.G. ve Zhou, M., “A Parallel Station Heuristic for the Mixed-model Production Line Balancing problem”, International Journal of Production Research, Cilt 35, No 11, 3095–3105, 1997.

Gokcen, H. ve Erel, E., “A Goal Programming Approach to Mixed-Model Assembly Line Balancing Problem”, International Journal of Production Economics, Cilt 48, 177–185, 1997.

Gokcen, H. ve Erel, E., “Binary Integer Formulation for Mixed-Model Assembly Line Balancing Problem”, Computers and Industrial Engineering, Cilt 34, 451–461, 1998.

McMullen, P.R. ve Frazier, G.V., “A Heuristic for Solving Mixed-Model Line Balancing Problems with Stochastic Task Durations and Parallel Stations”, International Journal of Production Economics, Cilt 51, 177–190, 1997.

McMullen, P.R. ve Frazier, G.V., “Using Simulated Annealing to Solve a Multiobjective Assembly Line Balancing Problem with Parallel Workstations”, International Journal of Production Research, Cilt 36, No 10, 2717–2741, 1998.

Erel, E. ve Gokcen, H., “Shortest-Route Formulation of Mixed-Model Assembly Line Balancing Problem”, European Journal of Operational Research, Cilt 116, 194–206, 1999.

Matanachai, S. ve Yano, C.A., “Balancing Mixed-Model Assembly Lines to Reduce Work Overload”, IIE Transactions, Cilt 33, 29–42, 2001.

Vilarinho, P.M. ve Simaria, A.S., “A Two-Stage Heuristic Method for Balancing Mixed-Model Assembly Lines with Parallel Workstations”, International Journal of Production Research, Cilt 40, No 6, 1405–1420, 2002.

McMullen, P.R. ve Tarasewich, P. “Using Ant Techniques to Solve the Assembly Line Balancing Problem”, IIE Transactions, Cilt 35, 605–617, 2003.

Bukchin, J. ve Rubinovitz, J., “A Branch-and-Bound Based Solution Approach for the Mixed-Model Assembly Line-Balancing Problem for Minimizing Stations and Task Duplication Costs”, European Journal of Operational Research, Cilt 174, No 1, 492–508, 2006.

Haq, A.N., Jayaprakash, J., ve Rengarajan, K., “A Hybrid Genetic Algorithm Approach to Mixed-Model Assembly Line Balancing”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Cilt 28, 337–341, 2006.

Vilarinho, P.M. ve Simaria, A.S., “ANTBAL: An Ant Colony Optimization Algorithm for Balancing Mixed-Model Assembly Lines with Parallel Workstations”, International Journal of Production Research, Cilt 44, No 2, 291–303, 2006.

Akpınar, S. ve Bayhan, G.M., “A Hybrid Genetic Algorithm for Mixed Model Assembly Line Balancing Problem with Parallel Workstations and Zoning Constraints”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Cilt 24, 449–457, 2011.

Yagmahan, B., “Mixed-Model Assembly Line Balancing Using a Multi-Objective Ant Colony Optimization Approach”, Expert Systems with Applications, Cilt 38, No 10, 12453–12461, 2011.

Mamun, A.A., Khaled, A.A., Ali, S.M. ve Chowdhury, M.M., “A Heuristic Approach for Balancing Mixed-Model Assembly Line of Type I Using Genetic Algorithm”, International Journal of Production Research, Cilt 50, No 18, 5106–5116, 2012.

Akpınar, S., Bayhan, G.M. ve Baykasoglu, A., “Hybridizing Ant Colony Optimization via Genetic Algorithm for Mixed-Model Assembly Line Balancing Problem with Sequence Dependent Setup Times Between Tasks”, Engineering Applied Soft Computing, Cilt 13, 574–589, 2013.

Chiang, W.C., “Tabu Search with Target Analysis to the Assembly Line Balancing Problems-An Artificial Intelligence Approach”, Artificial Intelligence and Manufacturing Research Planning Workshops, 30–34, 1996.

Scholl, A. ve Voß, S. “Simple Assembly Line Balancing – Heuristic Approaches”, Journal of Heuristics, Cilt 2, 217–244, 1996.

Chiang, W.C., “The Application of a Tabu Search Metaheuristic to the Assembly Line Balancing Problem”, Annals of Operations Research, Cilt 77, 209–227, 1998.

Pastor, R., Andres, C., Duran, A. ve Pe´rez, M., “Tabu Search Algorithms for an Industrial Multi-Product and Multi-Objective Assembly Line Balancing Problem, with Reduction of the Task Dispersion”, Journal of the Operational Research Society, Cilt 53, No 12, 1317–1323, 2002.

Lapierre, S.D., Ruiz, A. ve Soriano, P., “Balancing Assembly Lines with Tabu Search”, European Journal of Operational Research, Cilt 168, 826–837, 2006.

Suwannarongsri, S., Limnararat, S. ve Puangdownreong, D., “A Hybrid Tabu Search Method for Assembly Line Balancing”, Proc. the 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization (SMO’07), 443–448, 2007a.

Suwannarongsri, S., Limnararat, S. ve Puangdownreong, D., “A New Hybrid Intelligent Method for Assembly Line Balancing”, Proc. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 1115–1119, 2007b.

Suwannarongsri S. ve Puangdownreong, D., “Optimal Assembly Line Balancing using Tabu Search with Partial Random Permutation Technique”, International Journal of Management Science and Engineering Management, Cilt 3, No 1, 3–18, 2008.

Esmaeilian, G.R., Sulaiman, S., Ismail, N., Ahmad, M.M.H.M. ve Hamedi, M., “Application of MATLAB to Create Initial Solution for Tabu Search in Parallel Assembly Lines Balancing”, International Journal of Computer Science and Network Security, Cilt 8, 132–136, 2008.

Özcan, U., Çerçioğlu, H., Gökçen, H. ve Toklu, B., “A Tabu Search Algorithm for the Parallel Assembly Line Balancing Problem”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 22, No 4, 313–323, 2010.

Ismail, N., Esmaeilian, G.R., Hamedi, M. ve Sulaiman, S., “Balancing of Parallel Assembly Lines with Mixed-Model Product”, International Conference on Management and Artificial Intelligence IPEDR, Cilt 6, 120–124, 2011.

Özcan, U. ve Toklu, B., “A Tabu Search Algorithm for Two-Sided Assembly Line Balancing”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Cilt 43, No 7-8, 822–829, 2009.

Özcan, U., Gökçen, H. ve Toklu, B., “Balancing Parallel Two-Sided Assembly Lines”, International Journal of Production Research, Cilt 48, No 16, 4767–4784, 2010.

Özcan, U. ve Peker, A., “Karışık Modelli U-tipi Montaj Hatlarında Hat Dengeleme ve Model Sıralama Problemleri için Yeni bir Sezgisel Yaklaşım”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 22, No 2, 277–286, 2007.

Suwannarongsri, S. ve Puangdownreong, D., “Optimal Balancing of Multi-objective U-shaped Assembly Lines using the TSGA Method”, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2008), 307–311, 2008.

Bard, J.F., Shtub, A. ve Joshi, S.B., “Sequencing Mixed-Model Assembly Lines to Level Parts Usage and Minimize Line Length”, The International Journal of Production Research, Cilt 32, No 10, 2431–2454, 1994.

McMullen, P.R., “JIT Sequencing for Mixed-Model Assembly Lines with Setups using Tabu Search”, Production Planning & Control: The Management of Operations, Cilt 9, No 5, 504–510, 1998.

Boysen, N., Kiel, M. ve Scholl, A., “Sequencing Mixed-Model Assembly Lines to Minimise the Number of Work Overload Situations”, International Journal of Production Research, Cilt 49, No16, 4735–4760, 2011.

Majidi, M., Najafi, E. ve Pour, N.S., “Solving the Problem of Mixed-Model Assembly Line in JIT Production System using PSO and TS Algorithms Combination”, Journal of Applied Sciences and Engineering Management, Cilt 1, No 1, 36–45, 2013.

Esmaeilian, G.R., Sulaiman, S., Ismail, N., Hamedi, M. ve Ahmad, M.M.H.M., “A Tabu Search Approach for Mixed-Model Parallel Assembly Line Balancing Problem (Type II)”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Cilt 8, No 4, 407–431, 2011.

Scholl, A., Balancing and Sequencing of Assembly Lines, Physica-Verlag, Darmstadt, 1995.

Glover, F., “Tabu Search-Part I”, ORSA Journal on Computing, Cilt 1, No 3, 190–206, 1989.

Glover, F., “Tabu Search-Part II”, ORSA Journal on Computing, Cilt 2, No 1, 4–32, 1990.

Yagmahan, B. ve Yenisey, M.M., “Scheduling Practice and Recent Developments in Flow Shop and Job Shop Scheduling”, Computational Intelligence in Flow Shop and Job Shop Scheduling, Editör: Chakraborty U.K., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 261–300, 2009.

Blazewicz, J., Ecker, K.H., Pesch, E., Schmidt, G. ve Weglarz, J., Scheduling Computer and Manufacturing Processes, Springer-Verlag, Berlin, 1996.

Helgeson, W.B. ve Birnie, D.P., “Assembly Line Balancing Using the Ranked Positional Weight Technique”, Journal of Industrial Engineering, Cilt 12, No 6, 394–398, 1961.

Yağmahan, B., Karışık Modelli Montaj Bantlarında Hat Dengeleme ve Çizelgeleme, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Scholl, A. ve Klein, R., “SALOME: A Bidirectional Branch and Bound Procedure for Assembly Line Balancing”, INFORMS Journal on Computing, Cilt 9, 319–334, 1997.

Anderson, E.J. ve Ferris, M.C., “Genetic Algorithms for Combinatorial Optimization: The Assembly Line Balancing Problem”, ORSA Journal on Computing, Cilt 6, No 2, 161–173, 1994.

Suresh, G., Vinod, V.V. ve Sahu, S., “A Genetic Algorithm for Assembly Line Balancing”, Production Planning and Control, Cilt 7, No 1, 38–46, 1996.

Ponnambalam, S.G., Aravindan, P. ve Naidu, G.M., “A Multi-Objective Genetic Algorithm for Solving Assembly Line Balancing Problem”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Cilt 16, 341–352, 2000.

Haq, A.N., Jayaprakash, J. ve Rengarajan, K., “A Hybrid Genetic Algorithm Approach to Mixed-Model Assembly Line Balancing”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Cilt 28, 337–341, 2006.

Gen, M. ve Cheng, R., Genetic Algorithms and Engineering Optimization, John Wiley&Sons, New York, 2000.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.